contact

Marsmanplein 116

PC Hooftstraat 45

Rijksstraatweg 271

contact

Alle locaties zijn bereikbaar via nummer

023 - 525 28 14

Werkwijze

intake

TIjdens de eerste afspraak zal er eerst een intakegesprek en zonodig een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Ook wordt de adembeweging beoordeeld. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt  van vragenlijsten. 

Na afloop hiervan volgt uitleg over over de klachten en wordt er samen met u een individueel behandelplan opgesteld.  

 

behandeling 

De tweede afspraak wordt gestart met de eigenlijke behandeling. Omdat het belangrijk is dat u ook thuis oefent krijgt u de belangrijkste oefeningen op papier mee naar huis. 

 

evaluatie

Iedere behandeling wordt het effect van de oefeningen geevalueerd. De volgende oefeningen worden hieraan aangepast.