contact

Marsmanplein 116

PC Hooftstraat 45

Rijksstraatweg 271

contact

Alle locaties zijn bereikbaar via nummer

023 - 525 28 14

Werkwijze

 

Intake

Tijdens de eerste afspraak zal er eerst een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt ook regelmatig gebruikgemaakt van vragenlijsten. Na afloop hiervan volgt uitleg over de klachten en wordt er samen met u een individueel behandelplan opgesteld. Bij het opstellen van het behandelplan kijken we samen met u naar uw wensen, situatie en mogelijkheden.

In de loop van de behandelingen kan het behandelplan zo nodig worden aangepast.

 

Behandeling

De tweede afspraak wordt gestart met de eigenlijke behandeling.

Die kan plaatsvinden in een privé-werkkamer, al dan niet op een behandelbank.

Het kan ook nodig of zinvol zijn om in onze ruime oefenzaal te werken. Dit kan met of zonder de aanwezige apparatuur.  

In onze visie kan een fysiotherapeutische behandeling alleen effectiefzij n als u er zelf een actieve rol in speelt. Belangrijke onderdelen zijn dan ook de adviezen en de huiswerkoefeningen.

Om het oefenen makkelijker te maken krijgt u de oefeningen en adviezen op papier mee naar huis.