contact

Marsmanplein 116

PC Hooftstraat 45

Rijksstraatweg 271

contact

Alle locaties zijn bereikbaar via nummer

023 - 525 28 14

Werkwijze

Werkwijze


De gespecialiseerde fysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van mensen met of na kanker.

  • Na een intake volgt een meting van conditie en spierkracht
  • Er wordt een oefenprogramma op maat aangeboden.

 

De fysiotherapie bij oncologie vindt plaats in alle fasen van de problematiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande fasen:


Curatieve fase


De curatieve fase is gericht op het bestrijden van de kanker, door een operatie, bestraling en/of chemotherapie.
De gespecialiseerde fysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.
Juist in deze fase is het belangrijk om actief en in beweging te blijven.

Herstelfase


Bij de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen terugkrijgen van controle over activiteiten van het dagelijkse leven.

De gespecialiseerde fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er mogelijk blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg en begeleiding is dan belangrijk.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De gespecialiseerde fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

Palliatieve fase


De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing is gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal.

De gespecialiseerde fysiotherapeut kan de patiënt helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden en hem of haar zelf leren met de klachten om te gaan.  Hierbij staat zelfmanagement centraal.

Terminale fase


In de terminale fase wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort centraal.
De gespecialiseerde fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding en de patiënt ondersteunen met ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Deze kunnen een positieve invloed hebben op benauwdheid, pijn en angst. Dit alles om de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te houden.