contact

Marsmanplein 116

PC Hooftstraat 45

Rijksstraatweg 271

contact

Alle locaties zijn bereikbaar via nummer

023 - 525 28 14

Werkwijze

 

 Na observatie en onderzoek kan een kinderfysiotherapeut u advies en voorlichting geven hoe een kind gestimuleerd kan worden. Om zo een steuntje in de rug te geven.

 

Individuele behandeling kan daarvan onderdeel zijn.

 

De aanpak is altijd spelenderwijs, kind volgend en aangepast aan de belevingswereld van het kind.