contact

Marsmanplein 116

PC Hooftstraat 45

Rijksstraatweg 271

contact

Alle locaties zijn bereikbaar via nummer

023 - 525 28 14

Werkwijze

Vragenlijsten

Door middel van een ouder-vragenlijst en soms ook een leerkrachten-vragenlijst wordt bekeken waar het kind tegenaan loopt.

Onderzoek 

Vervolgens vindt er een sensomotorisch onderzoek plaats. Dit bestaat uit een aantal specifieke testjes om te zien hoe het kind op prikkels reageert en hoe het deze verwerkt.

Behandeling 

Naar aanleiding hiervan wordt samen met het kind en de ouder een behandelplan gemaakt.

Behandeling vindt plaats in spelvorm in onze kinderfysiotherapieruimte.

Samen met de SI therapeut leert het kind een prettige en veilige manier te vinden om met  prikkels om te gaan en het gedrag positief te veranderen.  

 

Kinderen kunnen ook oefeningen mee krijgen om thuis en/of op school te doen.